“Diaspora” là gì và tại sao “Diaspora” lại quan trọng trong Vương Quốc Đức Chúa Trời?

a collage of photos depicting various people groups

“Diaspora” là gì và tại sao “Diaspora” lại quan trọng trong Vương Quốc Đức Chúa Trời?

Written By Henry Phan

“Diaspora” là gì và tại sao “Diaspora” lại quan trọng trong Vương Quốc Đức Chúa Trời?

Từ ngữ diaspora có nghĩa là phân tán. Khi chúng ta nghĩ về người di cư dưới góc độ con người, nó có nghĩa là sự di chuyển, di cư, phân tán hoặc định cư của một dân tộc bên ngoài quê hương bản địa của họ. Ở Bắc Mỹ, Diaspora là cộng đồng hải ngoại của những dân tộc viễn xứ thường bao gồm người nhập cư, người tị nạn và sinh viên quốc tế. Người ta rời bỏ quê hương mình vì nhiều lý do; một số để theo đuổi cơ hội, trong khi những người khác chạy lánh nạn. Một số sẽ chỉ ở lại một vài năm, trong khi những người khác sẽ xây dựng cuộc sống mới cho gia đình họ trong nhiều thế hệ mai sau. Vậy tại sao chúng ta nên chú ý đến Diaspora – cộng đồng hải ngoại của những dân tộc viễn xứ xung quanh chúng ta? Là Cơ Đốc nhân, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đang mở đường cho mọi quốc gia và dân tộc nghe về Phúc Âm của Chúa Giê-su. Một trong những cách Chúa thực hiện điều này là phân tán một số dân tộc ít được tiếp cận Phúc Âm nhất trên thế giới ra khỏi quê hương của họ và đặt họ ở những nơi có thể tiếp cận được Phúc Âm. Không thể phủ nhận rằng các nhóm ngữ tộc từ nhiều quốc gia đã đến Bắc Mỹ. Câu hỏi duy nhất là chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào với nhu cầu nầy. Điều mà các tín hữu và Hội thánh địa phương phải tự hỏi là vai trò của và trách nhiệm của chúng ta là gì đối với những dân tộc viễn xứ đang đến trong những khu vực gần chúng ta? Chúng ta có thể tham gia cùng Chúa để xây dựng Vương quốc của Ngài giữa các dân tộc viễn xứ xung quanh chúng ta như thế nào?

Diaspora Mobilization Team của cơ quan truyền giáo Baptist IMB có thể phục vụ quý vị như thế nào? 

Chúng tôi muốn sát cánh cùng các Hội thánh Southern Baptist, associations, và conventions để tiếp cận các dân tộc viễn xứ đang sống trong cộng đồng tại địa phương của quý vị. Đây là một số chương trình chúng tôi có thể phục vụ quý vị:

  • Chia sẻ viễn tượng và giúp các Hội thánh, associations khám phá các cơ hội trong cộng đồng của địa phương mình. 
  • Giúp thiết lập chiến lược đặt Phúc âm làm trọng tâm để thu hút cộng đồng hải ngoại của các dân tộc viễn xứ trong khu vực của quý vị bằng cách lượng giá và áp dụng kế hoạch “Sáu Thành phần của Nhiệm vụ Cốt lõi”: Khởi sự tham gia, Truyền giáo, Môn đệ hóa, Hình thành Hội thánh lành mạnh, Đào tạo lãnh đạo, Cộng tác, và Trao lại.
  • Cung cấp các khóa huấn luyện
  • Chương trình D2D (Diaspora to Diaspora)Chúng tôi nhận thấy rằng những tín hữu từ các dân tộc viễn xứ lại có nhiều khả năng tiếp cận các cộng đồng hải ngoại của các dân tộc khác khác một cách hiệu quả. Do đó chương trình D2D tìm cách kết nối với nhau những người đang thực hành hiệu quả đem Phúc âm đến các dân tộc viễn xứ để bổ sung cho nhau, cùng học hỏi và chia sẻ các chiến lược cho những người khác.

Để tìm hiểu thêm Diaspora Mobilization Team của cơ quan truyền giáo IMB, xin vui lòng truy cập https://www.imb.org/2024/01/16/serving-diaspora-peoples/. Quý vị cũng có thể truy cập trang web Diaspora Missions Collective (dmcollective.org). Diaspora Mobilization Team bao gồm các cựu giáo sĩ đã từng hầu việc Chúa ở nước ngoài:

  • John Barnett, Director of Diaspora Mobilization  
  • Henry Phan, Sr. Diaspora Mobilization Strategist, Western USA   
  • Mike Shipman, Sr. Diaspora Mobilization Strategist, Eastern USA  
  • Brent Waldrep, Sr. Diaspora Research Strategist   
  • Allison Royals, Sr. Diaspora Mobilization Strategist   

About the Author

Henry Phan
Senior Strategist, International Mission Board

Henry Phan currently serves as Senior Strategist, Western USA for the IMB Diaspora Mobilization Team. He came to the US as a refugee in 1975. God called him to pastor the Vietnamese Tacoma River of Grace Church in Tacoma, WA for 10 years before traveling overseas. Henry and his wife Thu served over 27 years with the International Mission Board (IMB) in the Philippines, Germany, Vietnam, Thailand, and Malaysia. Henry graduated from the Gateway Seminary. His DMin project focused on how Asian Christians respond to ancestral worship practices.

Home » Resources » “Diaspora” là gì và tại sao “Diaspora” lại quan trọng trong Vương Quốc Đức Chúa Trời?
CSBC Logo

Mailing Address

678 East Shaw Ave Fresno, CA 93710

Phone Number

(559) 229-9533

Email Address

Info@csbc.com

Connect With Us

Subscribe to TW@CSBC

Enter your email and every Tuesday we'll send the latest news, interviews, and resources directly to your inbox.

Name
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Subscribe to TW@CSBC

Enter your email and every Tuesday we'll send the latest news, interviews, and resources directly to your inbox.

Name
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2024 California Southern Baptist Convention | All Rights Reserved